ANALIZA I UPRAVLJANJE BANKOVNIM RIZICIMA PDF

Analyzing banking risk: a framework for assessing corporate governance and risk management: Analiza i upravljanje bankovnim rizicima. Buy Analiza i upravljanje bankovnim rizicima by Sonja Brajovic-Bratanovic (ISBN : ) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free. References [1] Banka za međunarodne namire: Dobre prakse za upravljanje [2 ] Greuning, H. () Analiza i upravljanje bankovnim rizicima: pristupi za.

Author: Nizshura Meztilmaran
Country: Uzbekistan
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 3 July 2011
Pages: 301
PDF File Size: 11.62 Mb
ePub File Size: 8.47 Mb
ISBN: 460-2-64772-649-1
Downloads: 48446
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arashizragore

Koristenje je uslugama vanjskih menadzera djelotvomi naCin osiguranja strucnog upravljanja portfeljem obveznica dok banka ne organizira svoj unutamji potencijal.

Analiza i upravljanje bankovnim rizicima – Free Download PDF

Njegove karakteristike, sastavni dijelovi i pravila rebalasiranja moraju se unaprijed dogovoriti i biti raspolozivi ili lako dostupni radi upravljanja rizikom portfelja.

Odgovomost je nadzomika izvrsiti primjerene pripreme koje bi mogle olaksati izlaz problematicnih banaka uz minimalne poremecaje sustava; istovremeno, primijenjene bi metode morale minimizirati iskrivljenja trzisnih signala i discipline. U mnogim zemljama, bankovni propisi traze da vanjsku reviziju banke provode s anxliza strucnosti i koji zadovoljavaju odredene standarde kvalitete.

Amazon Advertising Find, attract, and engage customers. Do koje se mjere oslanjate na kolateral za utvrdivanje preporucenih rezerviranja? Opisite standardni kreditni postupak od pocetnog zahtjeva klijenta iii marketinskih napora banke pa do konacnih kreditnih odluka, uz opis postupka kreditnog odlucivanja.

  CHIMIE ORGANOMETALLIQUE COURS PDF

Sve veca povezanost financijskih trzista zamagljuje razliku izmedu razliCitih vrsta financijskih institucija te povecava prilike za zakonodavne ili nadzome arbitraze. Ako su zadovoljni s kvalitetom unutrasnje revizije, nadzomici mogu se koristiti izvjesca unutrasnjih revizora kao primame mehanizme prepoznavanja problema nadzora ili upravljanja u banci. Ekonomija za svakoga, R.

Credit Policies and Credit Assessment

Opisite njihovo iskustvo, kvalifikacije i lokaciju po sjedistu i podruznicama. Opisite moguce zahtjeve sredisnje banke koji se odnose na gotovinsku rezervu i likvidnu aktivu? Analyse et gestion du risque bancaire: Neto efektivne otvorene pozicije i potencijalne izlozenosti kapitala Ovaj bi cilj morao odrediti koji bi se drugi sustavi razvoja i izobrazbe morali postaviti i na koji naCin. Zavanja ogranicenja rizika od strane menadzera; placanje naknada za upravljanje management bankovni ; servisne potrebe za obuku.

Analiza i upravljanje bankovnim rizicima

Korporacijski odbori koji stvaraju vrijednost, f. Koji se podaci traze prilikom podnosenja kreditnog zahtjeva?

Koji pristup banka ima kapitalu i ostalim oblicima financijske potpore? Upravljanje marketingom, P Kotler, IX. Aktivnosti pa funkcianalnam podrucju TriiSne operacije Analitika rizika i pridriavanje prapisa Operacije riznice Investicijske smjemice Financiranje stanovnistva – lokalno i strano Mjerenje rizika rizik likvidnosti, upravljanjw, tr: Dotira li se rast kapitala dotira unutrasnjim stvaranjern novcanih sredstava ili doprinosirna kapitala?

INTEGRATED BUSINESS INSTITUTE – Credit Policies and Credit Assessment

Ma gdje hila smjestena, morala bi pruzati mehanizme sustava i infrastrukturu za podrzavanje aktivnosti riznice. Koji su postotak dionica oni predstavljali? Upravljanje tdisnim rizicima i spekulativno trgovanje Razmjena suradnje i podataka medu nadzomim vlastima bi trebala biti primjerena i oslobodena nacionalnih i medunarodnih prepreka. Financijska tdista i institucije, F. Komentirajte postupke upravljanja problematicnim zajmovima opisujuci specijalizirane odjele upravljanja losim plasmanima iii org.

  FRB SR 08-8 PDF

Konsolidirano racunovodstvo moglo bi biti cak neprikladno kada se priroda rizika mijenja, npr. Problemi koji se odnose na podatke, uskladenje i pridrzavanje konglomerata bonitetnih propisa – koji su sami po sebi vee slozeni u jednoj jedinoj zemlji – sastavljaju se na medunarodnom planu, poglavito kada se operacije prote: Dodatno otezavajuCi faktor u procesu upravljanja investicijama nastaje kada banka rizicims svojih partnera trazi kolaterale npr.

Statisticki se modeli temelje na raznim pokazateljima buduCih poslovnih rezultata.

U kojoj mjeri nadzorni odbor pregledava financijske podatke tijekom i na kraju godine? U mnogim zemljama vanjski revizori ispituju sustave i postupke na ovoj razini. Ovaj prijevod bankovbim hrvatski jezik je pripremio MATE d. Uvod u Europsku uniju, ur. Opisite posebne inicijative koje se poduzimaju radi razvoja aktivnosti kreditiranja gospodarstava iii malih poduzeca ukljucujuci kanale isporuke specificne za pojedine segmente, razvoj proizvoda itd.

Neki od rizika vezanih za tu dvojnu zadacu su: