KABLOVSKI DISTRIBUTIVNI SISTEM PDF

KDS – Kablovski distributivni sistem · Digitalna modulacija analognog signala · Intranet · LAN mreža · ISDN · OSI referentni model · MAN – Metropolitan Area. Šta je potrebno za spajanje na kablovski internet. Da bi ova usluga bila moguća potrebno je da: korisnik ima, instaliran i konfigurisan, kablovski. Delatnosti. Projektovanje · Pristupne mreže za fiksnu telefoniju · Optički kablovi i izgradnja optičkih mreža · Kablovski distributivni sistemi · Železnički sistemi.

Author: Zologor Grolrajas
Country: Bahamas
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 19 February 2005
Pages: 187
PDF File Size: 16.82 Mb
ePub File Size: 2.13 Mb
ISBN: 795-6-57931-564-7
Downloads: 36818
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kagashicage

Ti digitalni podaci su zapravo video signal u kablkvski formatu slino kao video fajlovi na raunaru. U glavnoj stanici takoe moe da se vri i skremblovanje programa tako da te programe mogu da gledaju samo ovlaeni pretplatnici.

Novi koaksijalni kablovi umesto gasnog dielektrika imaju dielektrik slojeva polietilena PE i polipropilena, dok je spoljni omota od polivinihlorida Pvc-a. Tako se stvara iluzija nprekidne slike. Kablovi koji vode od glavne stanice nazivaju se napojni kablovi. Kablovska i Internet Televizija – Seminarski Documents. Syringe Pumps Kanlovski Theyre Simple! Skeniranje svake scene vri se 25 puta u sekundi ime se stvara kontinuirani elekrini odnosno video signal.

Ureaj kroz koji se to realizuje je optiki transmiter. Razlika izmeu digitalnog i analognog signala je u tome to kod digitalnog signala ili imate signal ili nemate. Do pojave svetlovoda, nesimetrini vodovi su bile najee korieni u telekomunikacijskim podrujima na duim relacijama. Izloenost, povjerenje i manipulacije: Optiki kablOptiki kabl se koristi u telekomunikacijama za prenos signala.

  CATALOGUE COP COPINE HIVER 2012 PDF

Jaina njihovog osvetljenja zavisi od inteziteta zraka koji ih je pogodio. U ovom delu sistema se koriste kablovi sa manjim prenikom mm i tu je jo i oprema kao to su filtri, razdelnici, tv utinice, kuni prijemnici, kablovski modemi, konvertori, dekoderi. Danas se veinom projektuju kablovske mree u koje su implementirani optiki kablovi, tako da se koristi kombinacija optikih i koaksijalnih kablova da bi se doveo krajnji distrbutivni do korisnika.

Kablovski distributivni sistem – Serbo Croatian-English Dictionary

Razliite vibracije i oblici na talasu upravljaju elektronskim kolima koje iscrtavaju sliku na ekranu. Kablovski distributivni sistemKablovski distributivni sistem Distrkbutivni je telekomunikaciona mrea koja, pored distribucije TV i radio signala, omoguuje pruanje velikog broja raznovrsnih telekomunikacionih servisa korisnicima kao to su brzi internet, video nadzor, telemetrija, video na zahtev, IP telefonija Prvi je antenski sistem, i to lokacija na kojoj se vri prijem nekih TV signala koji se prenose kroz mreu.

Radojkovi -O Sokalnicima Documents. Ta priprema je u stvari pretvaranje elektrinog signala u svetlosni signal za prenos kroz fiberoptik kablove.

KDS SMILEY TV DOO BEOGRAD

Tipian kablovski sitem se sastoji od tri osnovna elementa. Zbog toga se optike deonice nastavljaju jedna za drugom. Uro Derota poasni graanin Srbije i lan Uneska Documents.

Nedostatak analognog pristipa je kablovdki tome to se usled smetnji kvalitet smanjuje. Fabrika duina optikog kabla, duina koja se isporuuje iz fabrike iznosi oko metara.

Phase Alternating Line koji prenosi 25 slike odnosno 50 poluslika u sekundi koje imaju po linijaSECAMNTSC – koji prenosi 30 slike odnosno 60 poluslika u sekundi koje imaju ristributivni linijaAnalogno emitovanje znai da je slika sadrana u samom radio talasu. Postupak je nazvan splajsovanje a sastoji se u zavarivanju defakto staklenih vlakana.

  CCNL TERZIARIO CONFCOMMERCIO 2013 PDF

Oiks Uro Radojkovi-kds i Televizija

Druga komponenta je ve pomenuta glavna stanica. Zbog svoje male teine optiki kablovi se polau u, ranije zakopane cevi, metodom uduvavanja. Prvi optiki kabl u Srbiji je poloen Nesimetrini vodovi se koriste samo na visokim frekvencijama npr.

Trei vaan element kablovskog sitema je distributivna mrea. U manjim sistemima su antenski sistem i glavna stanica najee na istom mestu. Postoje tri osnovna naina prenosa tog signala: Televizija i uticaj televizije na drutvo – seminarski rad Documents. Nemanjina povelja Splianima Documents. Srbija ima preko kilometara optikih kablova.

Prednost optikih kablova su: Analogna televizijaKod analogne televizija se koriste razliiti video-standardi za format slike.

cable television – Wikidata

U glavnoj stanici se primaju signali iz razliitih izvora, koji se zatim obrauju i alju kroz kablovsku mreu. Instalacija kablova moe biti nadzemna ili podzemna u zavisnosti od samog projekta sistema. Elektroni ostavljaju iza sebe trag, pa vei broj elektrona znai osvetljeniji deo slike i obrnuto. Ovi elektrini signali se uz pomo elektrinih sklopova i katodne cevi pretvaraju u sliku uz koju ide i pratei ton.

Kada ih pogodi mlaz iz topa take zasetle.